Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF tartalmazza a Sziluett világ használatának feltételeit az alábbiak szerint:

Az általános szerződési feltételek elfogadása

A látogató, ha a Sziluett világ szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit.

Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Szabó Edit (továbbiakban Alkotó) és a Sziluett világ szolgáltatásait igénybe vevő látogató között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Sziluett világ szolgáltatásait.

Ha a felhasználó igénybejelentést küld a Sziluett világ oldalain, az Alkotó ezt üzenetben és/vagy emailban visszaigazolja (az igénybejelentés módjától függően) adásvételi szerződés jön létre a felhasználó és az Alkotó között. (Kivételt képez ez alól az az eset, ha a visszaigazolás nem történik meg 48 órán belül)

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Sziluett világ az adatokat elektronikus formában tárolja. A felhasználó számára igény esetén információt biztosít, a felhasználó annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A Sziluett világ bolt oldalán található termékek illusztrációk, minden esetben egyedi igénybejelentés után készülnek, a felhasználó számára.

Kiszállítás, személyes átvétel

A készítési határidők és a szállítási feltételek a Gyakran Intézett Kérdések oldalon olvashatók.

Elállási jog, Panaszkezelés

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elállási jog nem érvényesíthető …olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak….

Panaszkezelés

Panasz, vagy minőségi probléma esetén a fogyasztó köteles ezt írásban és / vagy szóban az Alkotó tudomására hozni, a termék egyedi sorszámával és a panasz / probléma mikéntjével együtt. Az Alkotó minden Tőle telhetőt megtesz a panasz vagy minőségi probléma orvoslására.